3.10.11

Virsgana svētku dievkalpojums...

Virsgana svētku dievkalpojums un LPB klēriķa apbalvošana ar svtmoc. Rīgas Jāņa ordeni

 

Šodien, 3. oktobrī, Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmē sava Virsgana Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra 72 gadu jubileju. Šajā dienā Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts kalpoja Dievišķo liturģiju sirdsskaidrā Radoņežas Sergija baznīcā Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī.

 Valdošajam Virsganam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs un Latvijas garīdznieki. Dievkalpojumā dievlūdzēju vidū lūdzās arī Valdnieka Metropolīta māte Pelageja Mihailovna.

 Vissirsnīgākos apsveikuma vārdus Viņa Eminencei sacīja Rīgas apriņķa prāvests, katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris Georgijs Popovs, Liepājas apriņķa prāvests virspriesteris Nils Druvaskalns, Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin), Rīgas un citu prāvestību svētkalpotāji.

 Ikviens, kurš šajā dienā bija ieradies apsveikt Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vadītāju, vēlēja viņam gara un miesas spēku, visspēcīgo Dieva palīdzību viņa Virsgana darbos Svētās Kristus Baznīcas un Dieva tautas labā, labklājību un izturību. Plašā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas draudze un uzticamie tās bērni pienes savas lūgšanas no sirds mūsu Kungam Jēzum Kristum un Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai, lai Kungs pasargā Visaugstisvētīto Metropolītu Aleksandru ilgus un svētīgus gadus!

 Kopīgās svētku maltītes laikā Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, atzīmējot Jelgavas Dievmātes Aizmigšanas baznīcas pārziņa igumena Feofana (Požidajeva) tuvojošos 70 gadu jubileju, apbalvoja viņu ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas apbalvojumu sv. svtmoc. Rīgas Jāņa III pakāpes ordeni.

 

LPB preses dienests

GalvenāJaunumi un notikumiPar baznīcuRakstiSabiedriskā palīdzībaSaimniecībaPateicībasZiedojumiKontakti

Notikumu kalendārs

Jums arī ir iespēja palīdzēt un kopā ar baznīcu piedalīties labdarībā.

Lasīt tālāk