Ziedojumi

Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudze Jelgavā pieņem ziedojumus baznīcas uzturēšanai un palīdzības sniegšanai trūcīgajiem, kuriem ir nepieciešama mūsu žēlsirdība.

Kungs sūta mums dāvanas caur cilvēkiem. Mūsu garīgajai ģimenei pievienojas jauni cilvēki, kļūst par mūsu draudzes locekļiem, skaita lūgšanas, nāk pie Vakarēdiena, kādā brīdī tiem rodas garīgā nepieciešamība – sniegt savu ieguldījumu svēto pareizticības tradīciju uzturēšanas darbā. Šī sirds kustība ir gluži saprotama – neviens labdarības darbs nevar līdzināties tām svētības dāvanām, kuras Kungs sniedz pašam cilvēkam Baznīcā.

Pēc tēva Feofana iniciatīvas un pateicoties draudzes locekļu ilgstošām pūlēm pie Vissvētās Dievmātes aizmigšanas baznīcas ir izveidota saimniecība (uzspiediet, lai apskatītu). Tajā strādā cilvēki, kuri agrāk cieta no dažādām atkarībām un ir izlēmuši uzvarēt šīs postošas tieksmes ar darba un lūgšanu palīdzību. Neviens no viņiem nesaņem algu vai kādu atlīdzību par darbu. Katru gadu baznīca palīdz ar pārtikas produktiem vairākiem tūkstošiem izsalkušo, bez pajumtes palikušo, trūcīgo cilvēku. Tiek sniegta būtiska palīdzība arī veco ļaužu pansionātiem un bērnu patversmēm. Bez tam, regulāri darbojas ēdnīca, kurā sniedz palīdzību visiem atnācējiem un trūcīgajiem.

 

Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas Pareizticīgo Draudze

Reģ. 90000409500

AS SEB Banka

Konts LVL : LV09 UNLA 000 800 070 1002

GalvenāJaunumi un notikumiPar baznīcuRakstiSabiedriskā palīdzībaSaimniecībaPateicībasZiedojumiKontakti

Notikumu kalendārs

Jums arī ir iespēja palīdzēt un kopā ar baznīcu piedalīties labdarībā.

Lasīt tālāk